Covid vaccinatie

Op verschillende fronten wordt inmiddels gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Ook onze regio kan inmiddels een begin maken met inenten.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

•  mensen geboren in 1956,1957, 1958, 1959 en 1960.

•  2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:

1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

Voor deze eerste groepen ontvangen wij een afgepaste hoeveelheid vaccins.

Zodra de EMA goedkeuring heeft gegeven voor gebruik van het AstraZeneca-vaccin, zullen wij deze eerste groep in april een uitnodiging sturen voor vaccinatie.

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt zijn voor de vaccinatie.
Dit wordt door de overheid bepaald.